Actievoorwaarden

Voorwaarden kraslotactie WOVS PuurSantpoort 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kraslot actie WOVS. Het betreft een tijdelijk actie van 1-9-2015 tot 30-09-2016


Deelname

 1. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen, uitgezonderd de hierna onder punt 4 en 5 genoemde personen.
 2. deelnemers ontvangen een kraslot bij aankoop van een minimaal bedrag van € 15.– De deelname aan de actie is kosteloos. De loten worden alleen vertrekt bij leden van de WOVS
 3. Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van WOVS leden en leden zelf alsmede iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de ontwikkeling van deze actie.
 6. Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder (s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 7. WOVS behoudt zich het recht voor om deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens WOVS of derden.
 8. Deelnemers van de actie gaan ermee akkoord dat WOVS verstrekte gegevens mag gebruiken ter promotie van overige acties en aanbiedingen van WOVS en daarmee benaderd mogen worden in toekomstige promotionele campagnes.
 9. Het kraslot is niet inwisselbaar voor geld.

Speelwijze

 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. WOVS behoudt zich het recht voor deelnemer op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen wanneer deze van mening is dat deelnemer een van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

Prijs

 1. Het kraslot is het bewijs van de gewonnen prijs. Zonder geldig en onbeschadigd kraslot kan er geen prijs worden overhandigd.
 2. Door het laagje van het kraslot weg te krassen, kan deelnemer zien of er een prijs is gewonnen.
 3. Voor deelname aan de actie zijn diverse prijzen ter beschikking gesteld. De gewonnen prijs kan direct opgehaald worden bij de betreffende WOVS lid of tot maximaal 30-11-2016

Uitkering prijs

 1. De prijzen die uitgegeven worden met deze acties zijn persoonlijk, niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 2. WOVS behoudt het recht om prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden.